Dvojici obrazů „Vyšehrad“ jsem vytvořil v roce 2000 s úmyslem instalovat ji v prostorách stejnojmenné stanice metra. Od tohoto úmyslu jsem později ustoupil a zapůjčil jsem je do pražského klubu Roxy, kde byly do r. 2002.
Později jsem obě plátna zrecykloval a z přehuštěného výjevu jsem vybral a upravil tři výřezy. Z opulentní opery tak zůstalo pár slok, oproštěných od teatrálního patosu, ale o to silněji rezonujících urbánní lyrikou, která byla původně jen kulisou pro hlavní dějství.

85 x 130 cm