Diplomová práce – virtuální 3D prostředí obchodních domů komerční zóny Průhonice-Čestlice.

Prostřednictvím virtuální figury divák volně prochází prostorem, kde dramatické kulisy počítačových her nahradila skličující prázdnota rozlehlých scenérií. Virtuální prostředí je vytvořené v poměru 1:1, aby divák uvyklý na stálý přísun vzrušujících podnětů pocítil tíseň z prázdnoty, která je odvrácenou stranou konzumního stylu života, ztělesněnou nákupními středisky.