Obraz Kolovrat je klasickou malbou doplněnou o digitální display ukazujících reálný čas v hodinách, minutách a vteřinách. Svým pojetím to je tradicionalistický obraz navazující na klasickou žánrovou malbu s intimní tematikou. Tradicionalistický v tom smyslu, že obsah svého sdělení čerpá primárně ze symboliky zobrazeného a že ve způsobu provedení je této prioritě podřízen.
Výjev zobrazuje archaický způsob prožívání času a světa skrze přirozený rytmus lidského života, usazeného v rámci elementárního řádu střídání dne a noci, práce a odpočinku. Ten je konfrontován se symbolem expanzivní digitální technologie, která díky své všudypřítomnosti vtahuje individuální lidské osudy do globalizovaného světa a vnáší do nich permanentní napětí a nejistotu.
Zneklidňující neodbytnost digitalizovaného toku času je postavena do kontrastu s nadčasovými duchovními hodnotami symbolizovanými biblí a kontemplativním klidem zobrazeného motivu.

David Sowa

29_kolovrat.jpg
 Kolovrat, 200 x 210 cm.   akryl na plátně 
29_detailhodiny.jpg
 detail - digitální display