Obraz vznikl pro výstavu studentských prací v bývalých kancelářích klubu Bunkr. Tento provizorní výstavní prostor se skládal ze dvou místností, obraz Bunkr reprezentuje první z nich, vystaven byl ve druhé. Reálný prostor je v obraze zredukován na lineární perspektivní schéma, zachovávající pouze základní proporční a charakteristické rysy. Díky zažitým konvencím vidění jsme schopni vnímat i takto zredukovaný obraz jako iluzi, je to ale iluze oscilující na hraně s abstraktním znakem. V místě původní instalace měl obraz konkrétní vazby k okolnímu prostoru, divák jej mohl s tímto prostorem konfrontovat, přiřadit mu symbolickou hodnotu a začlenit jej do své mentální mapy, kterou si v této galerii vytvořil. Mimo tento prostor musí balancovat mezi iluzivním a konceptuálním čtením v obecnější rovině.
J.J. / David Sowa

180 x 250 cm
Bunkr, akryl na plátně: 180 x 250 cm